Lekbergsbostäder
Lekbergsbostäder
 

Hyresförhandling 2023

Hyresförhandling 2023              

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LekebergsBostäder är klar. Hyrorna höjs med 3,85% från 1 april 2023, när det gäller lägenheter som har varmhyra. Lägenheter med kallhyra höjs med 2,85%, även de från 1 april 2023.