Lekbergsbostäder
Lekbergsbostäder
 

Utegym

Utegym vid Tallen

Efter önskemål från Hasselbacken har deras utegym flyttats och vi placerade det vid Tallen. Så att det ska vara tillgängligt för alla som vill träna lite.