Utegym

Utegym vid Tallen            

Efter önskemål från Hasselbacken har deras utegym flyttats och vi placerade det vid Tallen. Så att det ska vara tillgängligt för alla som vill träna lite.