Lekbergsbostäder
Lekbergsbostäder
 

Hyresförhandling 2022

Avtal

Hyresförhandling 2022

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LekebergsBostäder är klar. Hyrorna höjs med 1,6 % för alla lägenheter. De nya hyrorna börjar gälla från 1 april 2022.