Lekbergsbostäder
Lekbergsbostäder
 

Hyresförhandling 2021

Avtal

Hyresförhandling 2021

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LekebergsBostäder är klar. Hyrorna höjs med 1,5 % för alla lägenheter. De nya hyrorna börjar gälla från 1 april 2021.