Hyresförhandling 2020

Hyreshus

Hyresförhandlingen för 2020 är klar.  

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LekebergsBostäder är klar. Hyrorna höjs med 0,8 % för lägenheterna på Norrgårdsvägen och med 1,6 % för övriga lägenheter. De nya hyrorna börjar gälla från 1 april 2020.