Lekbergsbostäder
Lekbergsbostäder
 

Ett första spadtag i Mullhyttan

Ett första spadtag i Mullhyttan                

Innehållstext

I februari 2018 hade Lekebergs kommun ett möte om Mullhyttans utveckling, där det bland annat framkom önskemål om fler bostäder på orten, gärna marknära i form av radhus.

Ett år senare, våren 2019 lät därför LeBo göra en marknadsundersökning som pekade i samma riktning. En träff gällande LeBos:s tankar om att bygga nya bostäder hölls också vid denna tid i Furuhöjdens samlingssal. En träff som visade sig locka ett 50-tal Mullhyttebor.

LeBo:s styrelse beslöt därför att bygga tre parhus med sex lägenheter. Ett beslut som också kommunfullmäktige ställde sig bakom utifrån kommunens borgensåtagande för bolaget.

Av olika anledningar har processen fram till projektering och bygglov dragit ut lite på tiden, men LeBo mottog med stor glädje bygglovet i början på juni månad i år.

Därför står vi här idag och konstaterar att aldrig tidigare har ett så litet bygge betytt så mycket!

LeBo anknyter med denna satsning till Lekebergs kommuns vision:

Trygghet och nytänkande – naturligt nära

Grattis Mullhyttan till detta tillskott av efterlängtade bostäder!