Corona/covid 19

Med anledning av coronaviruset (Covid-19) följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.     

Med omsorg om dig, dina grannar, våra medarbetare och leverantörer ber vi dig som har luftvägsbesvär, feber eller hosta att ställa in bokade möten med oss och endast anmäla akuta fel. Är du och din familj fullt frisk arbetar vi på som vanligt, dock kommer vi att ställa kontrollfrågor kring detta.

Med tanke på risken för smittspridning och den oro som råder vill vi begränsa antalet hembesök från våra husvärdar och entreprenörer. Vi ber dig därför fundera över hur pass nödvändigt det är att få din felanmälan utförd i nuläget, eller om det är möjligt att avvakta och göra en felanmälan vid senare tillfälle.

Felanmälan som bedöms nödvändig görs som vanligt, men vi gör bedömningen

Vi tackar för din förståelse och ber dig höra av dig till oss om du har några frågor